L O A D I N G
Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra ede..

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

  • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangın durumları,

  • <..

Eczanem Paket Sigortası

Eczanem Paket Sigortası

Eczanem sigortası ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde v..

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faal..

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucu..

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün ü..

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çer..

Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi

Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektroni..

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan düze..