L O A D I N G
Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra ede..

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları

  • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangın durumları,

  • <..

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ka..

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptı..

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Konut Sigortası; evini hırsızlık, yangın, terör, su baskını, doğal afet ve isteğe bağlı olarak poliçey..

İş yeri Sigortası

İş yeri Sigortası

İş yeri sigortası binanızı, demirbaşlarınızı ve mallarınızı yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, depr..

Eczanem Paket Sigortası

Eczanem Paket Sigortası

Eczanem sigortası ile bina, bina dışındaki garaj, kömürlük su deposu gibi eklentilerden, bina içinde v..

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faal..

Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, Schengen Bölgesi’ndeki ülkeleri ziyaret ediyorsanız vize başvurunuz es..