L O A D I N G
Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasınd..

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sig..

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücü..

DASK

DASK

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğin..

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucu..

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün ü..

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çer..

Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi

Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektroni..

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan düze..